Skjul søk
Du er her:
20.10.2017

Avklaringer om utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet har i dag orientert Cermaq Norway om at deres konsept faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser. Tre aktører har fått avslag.

20.10.2017

Ekstra merksemd på legemiddelbruken ved anlegg nær rekefelt

Fiskeridirektoratet har dei siste åra hatt auka merksemd på bruken av legemiddel. - Vi jobber med å danne oss eit bilete av bruken, og vil no i tillegg ha ekstra merksemd på dei anlegga som er i nærleiken av rekefelta, seier Henrik Hareide.

20.10.2017

Myndighetene ønsker ny teknologi i fiskerinæringen

Nofima publiserte i går en rapport der de anbefaler automatisk veiing av fiskefangst og hevder at regelverket hemmer bruk av automatiske veiesystemer og effektivitet i næringen. Fiskeridirektoratet mener tvert imot at regelverket gir rom for næringen til å utvikle og ta i bruk ny teknologi.

16.10.2017

Hilde Hamnes ny regiondirektør i nord

Hilde Hamnes (57) fra Digermulen i Lofoten er ansatt som ny regiondirektør i Fiskeridirektoratet region Nord. Hilde Hamnes har allsidig bakgrunn fra både privat og offentlig sektor. Hun starter i stillingen 1. februar.

13.10.2017

Høring om deltakerforskriften

Fiskeridirektoratet har sendt ut høringsforslag til deltakerforskriften for neste år. Forslaget drøfter en rekke tema knyttet til forskriften.

12.10.2017

Rapport om forsøk med smårekerist

Arbeidet med mer bruk av selektive fiskeredskap har hatt høy prioritet i Norge i flere år, og spesielt har områdene Nordsjøen og Skagerrak hatt høy fokus de siste årene for å sikre et bedre beskatningsmønster for bunnfisk og skalldyr.