Du er her:

Høring - forslag til forskrift om prøvetaking av industrilandinger

Høringsfrist: 05.01.2018
Status: På høring

Arbeidstilsynet
Fiskeridirektoratet region Midt
Fiskeridirektoratet region Nord
Fiskeridirektoratet region Nordland
Fiskeridirektoratet region Sør
Fiskeridirektoratet region Sør
Fiskeridirektoratet region Vest Kontrollseksjonen
Havforskningsinstituttet
Justervesenet
Kystvakten
Kystverket
Norges Kystfiskarlag
Norges Råfisklag
Norges Sildesalgslag SA
Nærings- og fiskeridepartementet
Pelagisk Forening/Pelagisk Servicekontor AS
Rogaland Fiskesalgslag SA
Rogaland Fiskesalgslag SA
Sjømat Norge
Skagerakfisk SA
Skattedirektoratet
Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA
Toll- og avgiftsdirektoratet
Vest-Norges Fiskesalslag SA