Skjul søk
20.10.2017

Myndighetene ønsker ny teknologi i fiskerinæringen

Nofima publiserte i går en rapport der de anbefaler automatisk veiing av fiskefangst og hevder at regelverket hemmer bruk av automatiske veiesystemer og effektivitet i næringen. Fiskeridirektoratet mener tvert imot at regelverket gir rom for næringen til å utvikle og ta i bruk ny teknologi.

13.10.2017

Høring om deltakerforskriften

Fiskeridirektoratet har sendt ut høringsforslag til deltakerforskriften for neste år. Forslaget drøfter en rekke tema knyttet til forskriften.

12.10.2017

Rapport om forsøk med smårekerist

Arbeidet med mer bruk av selektive fiskeredskap har hatt høy prioritet i Norge i flere år, og spesielt har områdene Nordsjøen og Skagerrak hatt høy fokus de siste årene for å sikre et bedre beskatningsmønster for bunnfisk og skalldyr. 

10.10.2017

Innfører utkastpåbud for kveite over 2 meter

På grunn av høyt innhold av potensielt farlige fremmedstoffer er det fra mandag 9. oktober påbudt å slippe all kveite over 2 meter tilbake i sjøen. I tillegg til det generelle forbudet som gjelder hele norsk økonomisk sone er det innført et forbud mot alt fiske etter kveite i et område på Sklinnabanken utenfor Helgelandskysten.