Fiske etter leppefisk

Oppdatert: 07.07.2017

Formål med skjemaet

Søknadsskjema for tillatelse til å fiske leppefisk.

Hvem skal bruke skjemaene?

Fritidsfiskere og yrkesfiskere som ønsker tillatelse til å fiske leppefisk.

Krav om vedlegg

Fritidsfiskere skal legge ved kopi av leveringsavtale mellom fisker og kjøper av fisken (oppdrettsselskap).

Elektronisk søknadsskjema

Dersom du velger å bruke det elektroniske skjemaet, får du automatisk tillatelse idet du sender inn skjemaet. Forutsetningen er at du oppfyller kravene for dispensasjon.

For å bruke det elektroniske skjemaet må logge du deg inn med IDporten (MinID, BankID, Buypass eller Commfides). 

Søknadsskjema for yrkesfiskere

Søknadsskjema for fritidsfiskere

Papirskjema

Dersom du velger å bruke papirskjema, må skjemaet sendes Fiskeridirektoratets regionkontor i det distriktet søker er bosatt. Fiskeridirektoratets regionkontor i det omsøkte området kontrollerer opplysningene og behandler søknaden.

For deg som bruker papirskjema: Dersom det blir gitt dispensasjon, sender Fiskeridirektoratet to eksemplarer av det fullstendig utfylte skjemaet til fiskeren.