Du er her:

Registrert uttak av leppefisk i 2017

Oppdatert: 18.10.2017

Som en informasjon til næringen offentliggjør Fiskeridirektoratet jevnlig registrert fangst av leppefisk.

Omsatt leppefisk (antall fisk) som rensefisk, fordelt på art og merkeregistrerte fartøy i årene 2015-2017 per 17.10.2017

 Art

2017

2016

2015

Berggylt

 2 085 000

 1 425 000

 1 526 000

Bergnebb

 12 371 000

 8 612 000

 9 165 000

Blåstål/ Rødnebb

                  -  

                  -  

       1 000

Gressgylt

    616 000

     543 000

    290 000

Grønngylt

 11 592 000

 11 591 000

  9 798 000

Rødnebb

       4 000

         1 000

         2 000

Totalsum

26 667 000

 22 172 000

 20 782 000

Totalverdi (1000 kr)

       316 000

       243 000

       210 000

Herav merkeregistrerte fartøy:

 

 

 

Antall leppefisk

26 229 000

 21 716 000

 20 348 000

Antall mrk-fartøy

683

470

421

Kilde: Fiskeridirektoratets Landings- og sluttseddelregister per 17.10.17.