Kunnskap fra utviklingsprosjektene

Oppdatert: 18.04.2016

De enkelte prosjektene med utviklingstillatelse skal dokumenteres på en metodisk forsvarlig måte. Det er også en forutsetning at kunnskapen og erfaringen fra prosjektene skal deles med næringen og være lett tilgjengelig. Utviklingsprosjektene skal kunne følges gjennom for eksempel fakta-ark med nøkkelinformasjon, erfaringsrapporter fra prosjekterings- og byggefasen, samt statusrapporter underveis i produksjonen.

Ocean Farming AS – Havbasert fiskeoppdrett

Ocean Farming har fått de åtte første utviklingstillatelsene for å utvikle en havmerd basert på offshore-teknologi. Formålet med havmerden er at den skal kunne tas i bruk på nye og mer eksponerte lokaliteter. Ocean Farming har ved å bruke velprøvde designprinsipper fra oljenæringen, kombinert med inngående kunnskap om havbruk, utviklet en helt ny type akvakulturanlegg.

I tråd med tilsagnet gitt 26.02.2016 har Ocean Farming levert et faktaark med nøkkelinformasjon om prosjektet: