Oversikt over søknader om utviklingstillatelser

Oppdatert: 20.04.2018

Søknader til behandling

Nr.

Søker

Innkommet dato

Omsøkt størrelse

Konsept

Fylke

1

Nekst AS

07.10.2016

16 tillatelser(12 480 tonn)

"Havliljen"-"Havplattform" - nedsenkbart anlegg

Sogn og Fjordane

2

Pure Atlantic AS

21.10.2016

46 tillatelser (35 100 tonn)

Laks i skip - NØS>12 mil

Rogaland

3

Ocean Aquafarms AS

30.11.2016

13 tillatelser (10 140 tonn)

"Hex Box" offshore arbeidsplattform

Rogaland

4

Osland Havbruk AS

18.12.2016

6 tillatelser (4 680 tonn)

"Bunnsolid" betongkontruksjon på bunnen

Sogn og Fjordane

5

Myre Havbruk AS

02.02.2017

5 tillatelser (3900 tonn)

"FLO FLO" oppdrettsmerd med dokkingstasjon

Nordland

6

Biofish Holding AS

24.02.2017

4 tillatelser (3120 tonn)

"Biomerden" semilukket anlegg med lus- og rømmingsfritt

Hordaland

7

Mariculture AS

03.03.2017

16 tillatelser (12 480 tonn)

"Smart Fishfarm" - helhetlig løsning for åpent hav

ikke oppgitt

8

Albatros Technology B.V.

20.03.2017

9 tillatelser (7 020 tonn)

"Nereus" flytende RAS-anlegg

Hordaland/Rogaland

9

Lerøy Seafood Group ASA

23.03.2017

5 tillatelser (3 900 tonn)

"Fjord Farm" komplett konsept med dobbel sikring, slamoppsamling og hinder for lusepåslag

Hordaland

10

Viewpoint Seafarm/Nova Sea

03.04.2017

20 tillatelser (15 600 tonn)

Modulært havanlegg

Nordland

11

Havkar AS

21.04.2017

6 tillatelser (4 680 tonn)

Aqua Terminal - kompakte drifts- og håndteringsløsninger

Hordaland

12

Arctic Seafood Group AS

27.04.2017

3 tillatelser (2 340 tonn)

2delt påvekstanlegg i sjø

Nordland

13

Arnøy Laks AS

02.05.2017

4 tillatelser (3 120 tonn)

"Aquashield" - akvakulturanlegg med skjold mot luselarver og ytre fysiske farer

Troms

14

Northern Lights Salmon AS

12.05.2017

3 tillatelser (2 340 tonn)

"OptiFarm" semilukket med bruk av filtrert vann, barrierduk og transportløsninger

Troms

15

Erko Seafood AS

18.05.2017

16 tillatelser  (12 480 tonn)

"North Sea Fishfarm" Bunnfast stasjonær oppdrettsplattform for havoppdrett

Nordsjøen

16

Salaks AS

14.07.2017

9 tillatelser (7 020 tonn)

"Fjordmax" semilukket integrert oppdrettsplattform

Troms

17

Fishglobe AS

10.08.2017

3 tillatelser (2 340 tonn)

"FishGLOBE"  lukket merdteknologi

Rogaland

18

Eidsfjord Sjøfarm AS

15.08.2017

17 tillatelser (13 260 tonn)

"Eidsfjord Giant" lukket anlegg med behandlingsanlegg

Nordland

19

Nova Sea AS

01.11.2017

4 tillatelser (3 120 tonn)

"Spidercage"  lukket offshoreanlegg

Nordland

20

Folla Utvikling AS/Bjørøya AS

01.11.2017

6 tillatelser (4 680 tonn)

"Fleximerd" åpen oppdrettsmerd som kan lukkes ved behov

Nord-Trøndelag

21

Fleximerd AS

03.11.2017

2 tillatelser (1 560 tonn)

Lukket, semilukket og åpent merdsystem

Nordland

22

Cermaq Norway AS

03.11.2017

13 tillatelser (10 140 tonn)

"Flexifarm" lukket flytende anlegg med smitterensing

Nordland og Finnmark

23

Gigante Offshore AS

07.11.2017

9 tillatelser (7 020 tonn)

Offshoremerd

Nordland

24

Marine Harvest AS

10.11.2017

6 tillatelser (4 680 tonn)

"Beck-cage"

Sør-Trøndelag

25

Freyer Holding AS

13.11.2017

6 tillatelser (4 680 tonn)

"Blandevann" vannkvalitet i åpen merd

Rogaland

26

Qed AS

13.11.2017

12 tillatelser (9 360 tonn)

Flytende RAS anlegg i sjø

27

Astafjord Ocean Salmon AS

15.11.2017

8 tillatelser (6 240 tonn)

"Øymerd"

prod.område 10

28

Viteq Farming AS

15.11.2017

32 tillatelser (24 960 tonn)

"Viteq zero zero" flytende lukket produksjon

Trøndelag

29

Roxel Aqua AS

15.11.2017

14 tillatelser (10 920 tonn)

"Octopus" nedsenkbare merder åpne farvann

Rogaland

30

Mohn Drilling AS

15.11.2017

6 tillatelser (4 680 tonn)

Mohn Digifarm - autonomt havbruk

Hordaland

31

Offshore Salmon AS

15.11.2017

7 tillatelser (5 460 tonn)

Senk- og hevbart offshoreanlegg

Rogaland

32

Erko Seafood AS

16.11.2017

7 tillatelser (5 460 tonn)

GM Aqua Design

Prod.område 1

33

Måsøval Fiskeoppdrett AS

16.11.2017

5 tillatelser (3 900 tonn)

"Aqua Semi" halvt nedsenkbart semilukket oppdrettsanlegg

Trøndelag

34

Norway Royal Salmon AS

16.11.2017

6 tillatelser (4 680 tonn)

"Flerbruksmerd"

Hordaland

35

Blom Fiskeoppdrett AS

16.11.2017

6 tillatelser (4 680 tonn)

"Ocean Globe"

Hordaland

36

Wilsgård Fiskeoppdrett AS

16.11.2017

11 tillatelser (8 580 tonn)

"Offshore Tank Fleet"

Troms

37

Evne AS

17.11.2017

10 tillatelser (7 800 tonn)

"Wave Master" havbasert offshore oppdrett

Nordland

38

Wenberg Fiskeoppdrett AS

17.11.2017

10 tillatelser (7 800 tonn)

Semilukket modulbasert teknologi

Nordland

39

Sustainable Salmon AS

17.11.2017

8 tillatelser (6 240 tonn)

"Lukka Landnot"

Region Vest

40

IMO Clean AS

17.11.2017

4 tillatelser (3 120 tonn)

Renseteknologi

Hordaland

41

Infotronic ANS

17.11.2017

6 tillatelser (4 680 tonn)

Hev- og senkbart akvakulturanlegg

Rogaland

42

Arctic Seafood Group AS

17.11.2017

3 tillatelser (2 340 tonn)

"Instelli-Aqua" hev- og senkbart anlegg med snorkel

Nordland

43

Marad Norway AS

17.11.2017

2 tillatelser (1 560 tonn)

"Torus Seafarm"

Møre og Romsdal

44

Biolaks AS

17.11.2017

5 tillatelser (3 900 tonn)

Lukkede merder m/bioreaktor for avfallshåndtering

Hordaland

45

Tombre Fiskeanlegg/SmartFlex AS

17.11.2017

6 tillatelser (4 680 tonn)

"Semi Torus"

Hordaland

46

Aquantum Leap AS

17.11.2017

24 tillatelser (18 720 tonn)

"Aquantum 12K" - "Aquantum 500K"

47

Biolaks Drift s.u.s.

17.11.2017

5 tillatelser (3 900 tonn)

Semilukket/lukket flytende anlegg

Hordaland

48

Askvik Aqua AS

17.11.2017

4 tillatelser (3 120 tonn)

"Forza Askvik"

Rogaland

49

Entail Sea Farming AS

17.11.2017

29 tillatelser (22 620 tonn)

Offshore Fish Cage

Hordaland

50

Bioway AS

17.11.2017

6 tillatelser (4 680 tonn)

Integrert flytebru og akvakultur

Trøndelag

51

Deltamerden s.u.s.

17.11.2017

9 tillatelser (7 020 tonn)

Prismeformet anlegg med hev- og senkbunn

Trøndelag

52

Unitech Salmo Solar AS

17.11.2017

4 tillatelser (3 120 tonn)

Flytende anlegg på eksponerte lokaliteter

Rogaland

53

Dåfjorden Klekkeri AS

17.11.2017

1 tillatelse (780 tonn)

Integrert fôr- og behandlingssystem

Hordaland

54

Inocap/Subsea Farming

17.11.2017

6 tillatelser (4 680 tonn)

Oppdrett i eksponerte farvann

55

Marine Harvest Norway AS

17.11.2017

36 tillatelser (28 080 tonn)

"Aqua Storm" offshore subsea production

Trøndelag

56

Samba AS

17.11.2017

6 tillatelser (4 680 tonn)

"Hjulet" sylindriske merder

Hordaland

57

NSF AS

17.11.2017

12 tillatelser (9 360 tonn)

"Green Seafarm" lukket system for lakseoppdrett

Norge

58

Reset AS

17.11.2017

10 tillatelser (7 800 tonn)

Bærekraftig oppdrett med RAS teknologi

Hordaland

59

s.u.s. Gladfisk

17.11.2017

5 tillatelser (3 900 tonn)

Møre og Romsdal

60

Floating Fish Farming Unit AS

17.11.2017

10 tillatelser (7 800 tonn)

Offhore oppdrett m/bruk av fornybar energi

Trøndelag

Innenfor ordningen - pågående avklaringer

Nr.

Søker

Innkommet dato

Omsøkt størrelse

Konsept

Fylke

1

Marine Harvest Norway AS

15.04.2016

8 tillatelser (6240 tonn)

"Marine Donut" heldekkende, lukkede enheter

Nordland

2

Lerøy Seafood Group AS

18.04.2016

9 tillatelser (7020 tonn)

"Pipefarm" lukket flytende lengdestrømsanlegg

Hordaland/Sør-Trøndel./
Troms

3

Stadion Laks SUS

26.04.2016

15 tillatelser (11 700 tonn)

"Stadionbassenget" - lukket flytende basseng

Sogn og Fjordane/
Møre og Romsd.

4

Cermaq Norway AS

19.07.2016

10 tillatelser (7800 tonn)

Teknologi for økt ressursutnyttelse, fiskevelferd og lusebekjempelse

Nordland

5

Grieg Seafood Rogaland AS

11.11.2016

10 tillatelser (7800 tonn)

Blue Farm, strekkforankret betongmerd

Rogaland

Tilsagn om utviklingstillatelser

Nr.

Søker

Vedtaksdato

Avgrensning

Konsept

Fylke

1

Ocean Farming AS (SalMar)

26.02.2016 

8 tillatelser  (6240 tonn)

"Havmerd" basert på offshoreteknologi

Sør-Trøndelag

2

Nordlaks Oppdrett AS

07.09.2017

21 tillatelser (16 380 tonn)

"Havfarm" for havbasert oppdrett

Nordland

3

MNH Produksjon AS

28.04.2017

4 tillatelser  (3120 tonn)

"Aquatraz"  - semi-lukket merd

Nord-Trøndelag

4

AkvaDesign AS

01.06.2017

1 tillatelse (780 tonn)

Lukket merdteknologi

Nordland

5

Marine Harvest Norway AS

01.03.2018

6 tillatelser (3120 tonn)

"Egget" - lukket merdteknologi

Hordaland/Sogn og Fjordane

6

Atlantis Subsea Farming AS

22.02.2018

1 tillatelse (780 tonn)

Nedsenkbare oppdrettsanlegg

Trøndelag

7

NRS ASA / Aker ASA

09.03.2018

8 tillatelser (5990 tonn)

«Arctic Offshore Farming». Halvt nedsenkbart offshore oppdrettsanlegg i stål

Troms/Finnmark

8

Hydra Salmon Company AS

06.04.2018

4 tillatelser (3120 tonn)

Oppdrett i lukkede produksjonstanker

Sør-Trøndelag

Avslag på søknad om utviklingstillatelser

Nr.

Søker

Vedtaksdato

Omsøkt størrelse

Konsept

Fylke

1

Måsøval Fiskeoppdrett AS

15.04.2016

3 tillatelser (2340 tonn)

"Helixir" avlusningsflåte

Sør-Trøndelag

2

Gigante Offshore AS

30.06.2016

8 tillatelser  (6240 tonn)

"Supertankmerd" - rørkonstruksjon fortøyd på svai

Nordland

3

Gifas Marine AS

30.06.2016

4 tillatelser (3120 tonn)

"SubFishcage" - nedsenkbar stormerd

Nordland

4

Blom Fiskeoppdrett AS

22.12.2016

20.11.2017

8 tillatelser (6240 tonn)

Teknologi for oppsamling av slam

Hordaland

5

Lerow AS

22.12.2016

8 tillatelser (6240 tonn)

"MARKOB" - semioffshore messingnettmerd med fartøybaserte servicetjenester

Nordland/Sør-Trøndelag/Møre og Romsdal

6

Norsk Marin Fisk AS og Stjernefarm SUS

24.02.2017

3 tillatelser (2340 tonn)

"AkvaHub" - behandling mot lus og AGD med ferskvann i lukket tank

Sogn og Fjordane

7

Eide Fjordbruk AS

24.02.2017

6 tillatelser (4680 tonn)

Åpen dataplattform og tilhørende systemer

Hordaland/Sogn og Fjordane

8

Marine Harvest Norway AS

24.02.2017

6 tillatelser (4680 tonn)

"Beck-cage" - offshore nedsenkbare bur

Sør-Trøndelag

9

Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS

10.03.2017

4 tillatelser (3120 tonn)

"Steelline" - lukket produksjonsenhet i syrefast stål

Hordaland

10

Folla Alger AS

28.04.2017

3 tillatelser (2340 tonn)

Integrerte laks- og taredyrkingsanlegg

Nordland

11

Norsk Sjømat Oppdrett AS

28.04.2017

4 tillatelser (3120 tonn)

"EnviroFjord" - Lakselusbehandling ved bruk av damp/varmluft ("Whooshh-systemet")

Møre og Romsdal

12

Pure Farming AS (WFF)

05.05.2017

6 tillatelser (4680 tonn) evt. 3 tillatelser (2340 tonn)

Energinøytral flåteløsning med totalkontroll på lus

Møre og Romsdal

13

Steinvik Fiskefarm AS

05.05.2017

8 tillatelser (6240 tonn)

Flytende lukket oppdrettsanlegg

Sogn og Fjordane

14

Bremnes Seashore AS

26.05.2017

6 tillatelser (4680 tonn)

Totalkonsept for havbruk på eksponerte lokaliteter, inkl. bruk av tubenot

Rogaland

15

Engesund Fiskeoppdrett AS

26.05.2017

3 tillatelser (2340 tonn)

Flytande lukka tilvekstanlegg (betong) i sjø

Hordaland

16

Aqualine AS

21.06.2017

10 tillatelser (7800 tonn)

"Aqualine Subsea System"  - nedsenket industriell produksjon

Finnmark/Troms/
Midt-Norge

17

Øyfisk AS/Blue Salmon SUS

07.07.2017

4 tillatelser (3120 tonn)

Stålanlegg på svai/lukkede tanker

Nordland

18

SalmoTech AS

12.07.2017

6 tillatelser (4680 tonn)

"SalmoWell" - konsept med bruk av ferskvann og bioskjerm kombinert med ny utfôringsteknologi

Nordland

19

Aquafarm Utvikling AS

20.10.2017

6 tillatelser (4680 tonn)

Integrerte semi-lukkede oppdrettsanlegg med GPR-merd

Hordaland/Trøndelag

20

Ballangen Sjøfarm AS

20.10.2017

4 tillatelser (3120 tonn)

Behandlingsenhet med ferskvann i merd

Nordland

21

SFD Innovation AS

20.10.2017

6 tillatelser (4680 tonn)

Teknologi som forebygger lusepåslag og rømming ("Seafarm Pulse Guard")

Rogaland

22

Lovundlaks AS

03.11.2017

3 tillatelser (2340 tonn)

"Akula" - nedsenket produksjon av laks

Nordland

23

Oxyvision/Aakvik Holding

14.11.2017

5 tillatelser (3900 tonn)

"Salmoguard" - totalkonsept med barrierer som beskyttelse mot lus, redusert rømmingsrisiko m.v.

Møre og Romsdal

24

Eide Fjordbruk AS

08.12.2017

3 tillatelser (2340 tonn)

"Salmo Zero" - lukkede sjøanlegg med resirkulering av produksjonsvann

Hordaland/Sogn og Fjordane

25

Aqua Viva AS

05.01.2018

6 tillatelser (4680 tonn)

Duo-ring, semi-lukket anlegg

Hordaland

26

Aqua Star Invest AS

26.01.2018

6 tillatelser (4680 tonn)

Flytteteknologi, hevertprinsipp

Hordaland

27

Kvarøy Fiskeoppdrett AS

02.02.2018

4 tillatelser (3120 tonn)

"Fish Farm Watch" - operasjonell sanntids miljø- og beredskapsplattform

Nordland

28

Bolaks Utvikling AS

26.02.2018

6 tillatelser (4680 tonn)

"Gras" - grønn resirkulering av akvakultur slam

Hordaland

29

Eco Fjord Farming

23.03.2018

4 tillatelser (780 tonn)

"Oasen"

Nordland

30

Marine Harvest Norway AS

13.04.2018

6 tillatelser (4680 tonn)

Oppdrett i lukkede enheter i bulkskip

Sogn og Fjordane

31

Grimstad Holding AS

20.04.2018

7 tillatelser (5460 tonn)

"Akvarium" bulkbåt som lukket oppdrettsanlegg

Troms