Du er her:

Meld tapt fiskeredskap i fritidsfiske

Oppdatert: 29.06.2017

Fiskeridirektoratet har drevet opprensking av tapte fiskeredskap på de viktigste fiskefeltene langs kysten i 30 år. Gjennom dette arbeidet er det tatt opp betydelige mengder med ulike redskap.

Formålet med å melde tapt redskap

Det finnes lite kunnskap om tap av fiskeredskap i fritidsfisket. Skjult beskatning ved såkalt «spøkelsesfiske» er noe vi ikke ønsker. Ved å rapportere om tapt redskap, kan du bidra til å øke kunnskapen om mengde, årsak og geografisk fordeling.

Dette vil igjen kunne bidra til at det kan utvikles løsninger og settes i verk tiltak som kan redusere den skjulte beskatningen.

Vi vurderer å ta med tapsmeldingene fra fritidsfiskere i den årlige opprenskingen etter tapte fiskeredskap fra det kommersielle fisket.

Hvem skal melde tapt redskap?

Alle som har mistet fiskeredskap i fritidsfisket.

Data fra innsendte tapsmeldinger blir tilgjengelige for Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet og bidra i arbeidet med å utvikle løsninger som kan redusere faren for skjult beskatning.    

Meld tap i fritidsfiskeappen

Vi har laget en egen app med reglene som gjelder i fritidsfisket. I den kan du også melde fra om tapt eller funnet utstyr.

Husk at du må fylle ut alle felt for å få sendt inn skjemaet i appen.

Søk etter "fritidsfiske" i AppStore eller GooglePlay.

Film om spøkelsesfiske