Salg av fangst

Oppdatert: 04.08.2017

For salg av fisk går det et tydelig skille mellom fritidsfiske og yrkesfiske. Hvis båten ikke er registrert i Fartøyregisteret regnes du som fritidsfisker, og kan maksimalt omsette for 50 000 kroner i året. Omsetningen skal alltid skje gjennom et fiskesalgslag eller en godkjent kjøper. 

Oversikt over hvem som er godkjente kjøpere finner du i Kjøperregisteret.

Hvis du har fått dispensasjon fra ditt salgslag til å selge fangsten ved kai, skal du være registrert i Kjøperregisteret.

Skjema for registrering i kjøperregisteret for deg som har kaisalgdispensasjon 

Kaisalg og oversikt over fiskesalgslagene

Du kan kontakte vår region der du bor eller fiskesalgslag for mer utfyllende informasjon om hvordan du som fritidsfisker kan selge fangsten din.

Omsetningsgrense på 50 000

Makrellopptak. Foto © Scanfishphoto

En person eller et foretak kan ikke omsette fangst for mer enn kroner 50 000 per kalenderår. 

Hvis flere personer eller foretak fisker med samme fartøy, kan det til sammen ikke omsettes for mer enn kroner 50 000 av fangst tatt med dette fartøyet per kalenderår. Grensen gjelder altså både per person/foretak og per fartøy.

Beløpsgrensen på 50.000 kroner utløser også registreringsplikt etter merverdiavgiftsloven for næringsdrivende ved omsetning av varer og tjenester. Merk imidlertid at mva-grensen gjelder for de siste 12 måneder, mens grensen for fritidsfiske gjelder per kalenderår.

Båten må være registrert 

Fritidsfiskere som skal fiske torsk for salg, må først registrere båten i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller Skipsregistrene.

For å fiske torsk for omsetning skal båten være påført registreringsmerke eller kjenningssignal godt synlig og tydelig på begge sider av båten.

Registreringsmerket/kjenningssignalet skal føres på sluttseddelen ved omsetning.

Hvem kan ikke være fritidsfisker?

Den som eier, eller er medeier av, en merkeregistrert båt kan ikke drive fritidsfiske for omsetning på fiskeslag som den merkeregistrerte båten er tildelt kvote for.

Eiere av merkeregistrerte båter skal ikke kunne bruke en fritidsbåt til å fiske et tillegg til kvoten.

Dette gjelder alle som har en eierandel i en merkeregistrert båt som er tildelt kvote, uavhengig av hvor liten eierandelen er. Det er for eksempel ikke noe krav om å eie mer enn 50 prosent av den merkeregistrerte båten for å være omfattet av regelen.

Torskekvote for fritidsfiskere

Fritidsfiskere nord for 62° N kan maksimalt fiske og lande 2000 kg torsk (rund fisk) for omsetning per kalenderår. Sør for 62° N kan fritidsfiskere kun fiske og lande maksimalt 1000 kg torsk (rund fisk) for omsetning per kalenderår. Både sør og nord for 62° N gjelder begrensningen per person og per fartøy.

Den som ønsker å fiske mer enn 1000 kg torsk for salg, må altså både fiske og lande all torskefangst nord 62° N.

Fiskestopp 

Når fiskerimyndighetene fastsetter fiskestopp for yrkesfiskerne, gjelder dette også for fritidsfiskere hvis det står skrevet i stoppmeldingen. Det betyr i så fall at du må begrense fisket til egen husholdning.