Lene Kristin Røyrane-Løtvedt

E-post: Lene.Lotvedt@fiskeridir.no

Telefonnummer: 452 81 574

Stilling: rådgiver

Avdeling/seksjon: tildelingsseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Utviklingstillatelser, produksjonsområder, visningstillatelser, lokalitetsklagesaker.

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen