Pål Alexander Fossan

E-post: Pal-Alexander.Fossan@fiskeridir.no

Telefonnummer: 915 20 357

Stilling: rådgiver

Avdeling/seksjon: tilsynsseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

NYTEK-forskriften, NS-9415, rømming og utviklingstillatelser.

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen