Du er her:

Fisket etter leppefisk

Oppdatert: 22.07.2016

Fisket etter leppefisk nord for 62°N åpner mandag 25. juli. Hovedgytingen synes å være over i sørlige del av området, mens det fortsatt er en høy gyteandel i den nordlige delen av området. Fiskeridirektoratet vil derfor henstille til fiskere og oppdrettere om å samarbeide, slik at det unngås fangst på gytemoden fisk.

Fisket sør for 62°N startet opp onsdag 6. juli, og i løpet av denne perioden er cirka 10 prosent av kvotene på leppefisk fisket. På Vestlandet sør for 62°N er det registrert et uttak på 1,2 millioner leppefisk, mens det på Sørlandet er registrert et uttak på 320 tusen leppefisk. Fiskeridirektoratet følger fisket nøye.

Vi minner om plikten til å føre landings- og sluttsedler, slik at Fiskeridirektoratets fangstoversikt er mest mulig oppdatert til enhver tid.