Du er her:

Forslag til regulering av fisket etter leppefisk i 2017

Oppdatert: 08.05.2017

Forslag til regulering av fisket etter leppefisk ble oversendt til Nærings- og fiskeridepartementet fredag ettermiddag for endelig fastsetting av regelverket.

Fiskeridirektoratet foreslår å adgangsregulere deltakelsen i fisket etter leppefisk i 2017.

Det foreslås at fartøy som har omsatt for mer enn kr. 50.000,- i ett av årene 2014, 2015 eller 2016 får anledning til å delta i fisket etter leppefisk i 2017.

Dette forslaget representerer en endring fra tidligere år, og det er departementet som har kompetanse til å fastsette adgangsregulering.

Fiskeridirektoratet foreslår videre at fartøy som har adgang til å delta i fisket, kan fiske og lande inntil 60.000 stykk leppefisk i 2017.  Fiskeridirektoratet anbefaler at kvantumet gis som fartøykvote for å sikre ro i fisket.

Redskapsbegrensningen

For Sørlandet foreslås det at redskapsbegrensningen på 100 teiner og ruser til sammen videreføres.

For Vestlandet og Midt-Norge foreslås det en redskapsbegrensning på 350 teiner og ruser til sammen. Redskapsbegrensningen gjelder hele året.

Fisket forelås å åpne 17. juli sør for 62°N og 31. juli nord for 62°N.

De fastsatte åpningsdatoene kan endres basert på råd fra Havforskningsinstituttet.