Du er her:
03.10.2017

Endring av grensene for området på Vesterålsbanken, innenfor Norges økonomiske sone, som er stengt for fiske med torsketrål og snurrevad

Fiskeridirektøren endrer med øyeblikkelig virkning grensene for området på Vesterålsbanken, innenfor Norges økonomiske sone, som er stengt for fiske med torsketrål og snurrevad.

Etter dette er det forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område på Vesterålsbanken, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.       Nord 68 grader 53,5 minutter. Øst 013 grader 19,2 minutter.
2.       Nord 69 grader 07,6 minutter. Øst 014 grader 05,4 minutter.
3.       Nord 69 grader 03,6 minutter. Øst 014 grader 20,2 minutter.
4.       Nord 68 grader 51,0 minutter. Øst 013 grader 50,3 minutter.

herfra tilbake til posisjon 1.

Les om bakgrunnen for endringen

Henvendelser: Hilde M. Jensen