Du er her:
09.10.2017

Økning av maksimalkvoten for fartøy med pelagisk- eller nordsjøtråltillatelse som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2017

Maksimalkvoten for fartøy med pelagisk- eller nordsjøtråltillatelse som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak økes fra 600 til 1 000 tonn fra og med i dag, 9. oktober 2017.

Henvendelser: Kjetil Gramstad , 941 42 455