Foto: © Fiskeridirektoratet

Fiskeriforsking 2018

Fiskeri-Norge treng meir spenstig forsking for å få utløyst potensialet frå havet. Fristen for å søkje tilskotsmidlar frå fiskeriforskningsavgifta er 1. november.

Foto: © Trond Blom, Fiskeridirektoratet

Ta vare på fisk, skalldyr og miljøet i sjøen

Se våre videoer om spøkelsesfiske og minstemål og last ned fritidsfiskeappen. Da blir det lettere å hjelpe livet i havet.

 Utviklingstillatelse, havmerd. Illustrasjon: © Salmar

Utviklingstillatelser

Dette er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer. Vi oppdaterer fortløpende listen over søkere og tildelinger.

 Produksjonsområder akvakultur 2017

Produksjonsområder

15. oktober 2017 deles norskekysten inn i 13 produksjonsområder. Målet er forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk laks- og ørretoppdrett.

 Aqua Nor / Nor-Fishing. Foto: Fiskeridirektoratet

Aqua Nor 2017

Les eller last ned miniforedragene

 Hummer. Foto © Fiskeridirektoratet

Hummer

Alt om hummerfisket i 2017.

 Brislingopptak. Foto: © Scanfishphoto

Reguleringsmøte 8. og 9. november

Du kan melde deg på og sende innspill elektronisk. Påmeldingsfrist: 26. oktober. Frist for innspill: 20. oktober

 

Varsle oss

Døgnåpen vaktsentral: 03415

 Fisker leppefisk med ruser. Foto © Scanfishphoto

Fiske etter leppefisk

Høyt uttak av leppefisk i 2016 skaper bekymring. Sjekk hva som må til for å kunne fiske i 2017. 

 

Vekestatistikk

Vekestatistikk for landa kvantum av torsk, hyse, sei, blåkveite og snabeluer 2017

 

Last ned kystfiskeappen

Vi har laget en trinn-for-trinn-veiledning til hjelp for deg som må rapportere for fartøy under 15 meter. Det er viktig at du går gjennom alle punktene, fra 1-6 i rekkefølge.