Brislinglevering. Foto © Scanfishphoto

Reguleringsmøtet 2017

Les saksdokumenter og innspill fra reguleringsmøtet 8. og 9. november.

 Utviklingstillatelse, havmerd. Illustrasjon: © Salmar

Utviklingstillatelser

Dette er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer. Vi oppdaterer fortløpende listen over søkere og tildelinger.

 Produksjonsområder akvakultur 2017

Produksjonsområder

15. oktober 2017 deles norskekysten inn i 13 produksjonsområder. Målet er forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk laks- og ørretoppdrett.

Foto: © Trond Blom, Fiskeridirektoratet

Ta vare på fisk, skalldyr og miljøet i sjøen

Se våre videoer om spøkelsesfiske og minstemål og last ned fritidsfiskeappen. Da blir det lettere å hjelpe livet i havet.

 Foto: © Trond Blom, Fiskeridirektoratet

Registrer turistfiske-bedriften

Fra 1. januar 2018 må alle turistfiske-virksomheter som oppfyller bestemte kriterier registrere seg i Fiskeridirektoratets register. Veiledning og skjema for registrering finner du her.

 Hummer. Foto © Fiskeridirektoratet

Hummer

Alt om hummerfisket i 2017.

 

Varsle oss

Døgnåpen vaktsentral: 03415

 

Vekestatistikk

Vekestatistikk for landa kvantum av torsk, hyse, sei, blåkveite og snabeluer 2017

 

Last ned kystfiskeappen

Vi har laget en trinn-for-trinn-veiledning til hjelp for deg som må rapportere for fartøy under 15 meter. Det er viktig at du går gjennom alle punktene, fra 1-6 i rekkefølge.